تبلیغات
شیب الخضیب - اَبَر مدیر

انسان با علم طبیعت را می سازد و افقی رشد می کند و با ایمان خود را می سازد و عمودی رشد می کند.

اَبَر مدیر
نظرات |

به نام دگرگون کننده دل ها و بینش ها به نیکوترین حال

کم هستند چیز هایی که دل را تسخیر می کنند

تلاش کنید  دردل ها امید و ایمان بکارید

سبز خواهد شد شک نکنید

پراکنش مهربانی و محبت پیشه کنید و گفتنِ یک عمل نیک را تکرار نمایید

بخشنده و رحیم و با مهر باشید

اَبَر مدیر: آنچه را که می گوید برای حفظ و رسیدن به

 آسایش،آرامش،رشد،رویش،جوشش،پویش،جستجو،گویش،ترقی،سرافرازی،آزادی،بهینه

 سازی،شادمانی،صحت و سلامتی و انگیزش شما آمده است. 

وقت آن رسیده است تا پاسخ سلام(به احساس های پاک و بی آلایش) و سلام بر امید(امید به لحظه های سبز رویش) در وقت خندیدن گل را بدهم.لبخند حتی زمانیکه بر لبان یک گل پژمرده دیده شود باز زیباست.

اگر فرزندان ما بهتر از ما نباشد،هم ما و هم آنها بازنده ایم.تا دیر نشده برای فتح ارتفاعات بلند بهتر ست ازطریق راه های پیچ در پیچ برویم.مسائل امروز ناشی از راه حل های گذشته است.اگر بخواهید خوشبختی را تعریف کنید کافی است آنرا باور داشته باشید.اگر بخواهید که همیشه یک انسان ساده باقی نمانید لازم است در مواجهه با مشکلات قدرت تصمیم گیری پیدا کنید.با این شرط که با برخورد احساسی و بی تفکر و شتاب زده و یا تصمیم گیری غلط همراه نباشد زیرا انرژی و منابع شما و هر سامانه ای هدر می رود.البته بکارگیری ابزار های نوین برای شناخت کامل مشکل و اولویت بندی درست مشکلات لازم است.کسانی کمتر کار می کنند که هرگز وقت ندارند،هرکس زمان کمتری در اختیار دارد دو برابر زندگی می کنند.مبادا تسلیم شوید زیرا هر روز معجزه ای تازه رخ میدهد.دوست داشتن یعنی با لبهای دیگری خندیدن و با چشمان خویش گریستن زیرا که شوری و شوقی دارد که غم هایت را از دوست پنهان و شادیهایت را با او قسمت کنی.اگر می خواهید مچ گیری کنید در حین انجام کار های درست باشد.ای دوست تحمل بهشت بدون تو ممکن نمی شود،اگر باشی دوزخ دیگر مکان جهنمی نخواهد شد.کسی که می خواهد همه ی بلندی را ببیند باید سعی کند بالاترین روییدنی آن باشد اگر چه سوانح و نیروهای طبیعی او را در هم شکنند.افق دیدمان را باید گسترده کنیم و چشم به بهترین ها بدوزیم شاید به آن نرسیم ولی تلاش کرده ایم و در این تلاش ساخته شده ایم و زندگی را با تمام وجود لمس کرده ایم.به هر چیزی که بهترین و عالیترین استفاده از وقتتان نیست نه بگویید.هر کسی را به خاطر انجام نشدن کاری که یک کسی باید همان اول کار انجام می داد اما هیچ کس آنرا انجام نداده است مقصر ندانید.هر که کاری تر است محبوب تر است.ارزش یک فرد از رفتارش در لحظات خوشی و راحتی مشخص نمی شود بلکه از رفارش در زمان چالش و موعیت های پر تضاد معلوم می شود.هرگز فرصت گفتن دوستت دارم را از دست ندهید.زیباترین کلمه ها شعر نام می گیرند،سلام اگر با تمام وجود بیان گردد و عبارت دوستت دارم یک شعر هستند. به جای سخت کوشی،هوشمندانه تر کار کنید.به آنچه می گویید،عمل کنید.فراوانی گفتار بیهوده،نشانه ای قطعی از ضعف شخصیت گوینده است.اگر از کاری که با بیشترین تلاش خود انجام می دهید راضی باشید هرگز نمی توانید موفق به انجام دادن بهترین کاری بشوید که می توانید. فاصله ی بین آنچه هستیم و آنچه می خواهیم بشویم نشانگر وسعت و محدوده ی حرکتی و رشد ما می باشد.رازی برای کامیابی در میان نیست،فقط باید تا می توانی در حد شیفتگی برای شکوفایی مغزهای موجود در سامانه ات مایه بگذاری همین وبس!می دانید چرا کودکان اعتماد می کنند؟زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند.معجزه آنگاه رخ می دهد که آن اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم.پس مبادا تسیم شوید زیرا هر روزی که وقتش برسد یک پیرفرزانه اعتماد می کند.از آنهایی باشید که حاکمیت استراتژی کاهش هزینه را می دانند،زحمت تراش مباشید،رحمت را مژده دهید،پل باشید نه دیوار.در گفتمان وارد لاک دفاعی نشوید.برای همدلی و اتحاد بسیار هزینه کنید.نژاد پرست نباشید،خوب و بد مطلق وجود ندارد جز ذات لایزال الهی.هر کاری را انجام می دهید بر مبنای مسؤولیت باشد نه ترس(تنها خدا ترس باشید).به جای پایش و مهار دیگران،کار کنید مثل پلیس رمان بی نوایان مباشید که تا آخر عمر در پی مجازات ژان والژان بود که قرصی نان ربوده بود.زیباترین چشم انداز را تنها از فراز قله می توان دید.چشم انداز همان ناظر طبیعی است که مانند آب و خاک از منابع تجدید پذیر است.عملکرد گذشته ی خو را بررسی کرد و نتیجه گیری نمایید چراکه برای آینه یک تولد دوباره است. ار تباطی که بر مبنای دل برقرار شود پایدار و مطمئن است.هرگز اجازه ندهید شکست حرف آخر را بزند.همیشه شروع رابطه با دیگران سخت ترین ومهمترین بخش ارتباط است.تنها راهی که در آن گم نخواهید شد راه درستی و صداقت است و از تمام راه ها متمایز است.نجات در کار و تلاش و حرکت برای رسیدن به خداست.در اینکه کار هم زندگی است نباید شک به خود راه داد.البته این رابطه(کارهم زندگی است) هیچگاه نباید وارونه شود.رفتارها سرایت پذیرند پس سعی کنید رفتار شما ارزش سرایت داشته باشد.لازم نیست نابغه باشی اما بهتر است یک قدم جلو باشی.اگر مراقب افکارتان نباشید از مراحل گفتار،کردار،درک،عادت و شخصیت عبور نموده و سرنوشت شما خواهد شد.با قضاوت در مورد مردم فرصتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت،هرگز ازبالا کسی را نگاه نکنید مگر اینکه کمک کنید تا بالا بیاید.خود را دوست بدارید اما سعی کنید به افراط و زیاده روی کشیده نشود زیرا منجر به نادیده گرفتن دیگران می شود یعنی خودخواهی. یک انسان متعادل و غیرمتلاطم بین نمودهای متفاوت هماهنگی ایجاد می کند که از او یک انسان کامل می سازد.فرصت ها در کشاکش سختی ها بدست می آیند. کودکان را دریابیم.این قهرمان های بالقوه را به فعل تبدیل کنیم،اندیشه های آزاد آنها را آنگونه بپرورانیم که آزاد بیندیشند.سد نکنیم،سیلان جوشش آنها را با باید ها و نباید هایی که بر اندیشه های خودمان لگام زده است،مانع نشویم.قدرت اندیشیدن و تصمیم گیری را به آنها بدهیم و بگذاریم خود بیندیشند و خود تصمیم بگیرند.از کودکان آدم های ماشینی که موظفند آنچه ما می گویم عمل کنند،نسازیم.کودکان را وسیله ی ارضای عقده های سرکوفته ی خود نکنیم.کودکان کپی ما نیستند،نقاشی هایی از ما هستند که خودشان نقاش آن هستند و ما تنها وظیفه داریم ابزار نقاشی را برای آنها فراهم کنیم و نیز خودمان را به آنان بنمایانیم. مطالعه نمودن دانش انسان را به روز نگه می دارد.انبوه گرایی و انبار کردندانش هرگز،اما انتخاب بهترین آن دانش ها آری.سرمایه داری را به علت ثروتش تکریم و احترام نکنید،به چگونه بکارگیری سرمایه در جهت منافع جامعه و افرادش احترام کنید.پیرفرزانه و فرهیخته ای به فرزندانش نصیحت میکرد:((به منافع کوتاه مدت و نزدیک توجه کمتری داشته باشید،مصرف گرا نباشید،به نظام آموزشی کمک کنیدتا افرادی فعال،مسوؤلیت پذیر،کارآمد،سخت کوش،یادگیرنده و فرا گیرنده پیوسته و مستمر تربیت شوند.)) احتیاط کنید شیرهای دوشیده لگد نخورد که بریزد،کارها را به نحوی انجام دهید که در غیاب شما همه چیز بر مبنای درست و با توجه به ارزش ها و فرهنگ حاکم ادامه یابد.علم و هنر و دین را پیوند دهید.مبادا علم زور زاید و هنر،زر و دین تزویر.درست است که از هر چیزی بهترینش را نداری،از آنچه داری بهترین استفاده را کن.چیزها را آنگونه که هستند ببینیم نه آنگونه که هستیم.فرض شود اندیشه ی ما بسیار کوچک باشد،از ته چاه آسمان را تنها به اندازه دهانه چاه خواهیم دید اما اگر از چاه خارج شویم دیدگاه ما نسبت به آسمان کاملا عوض می شود.تنها مانع نرسیدن به آرزوهای فردا تردید های ذهن امروز است. تا جایی که ممکن است کسی را ناامید نکنید،شاید امید او همه دارایی اش باشد.راستی می دانید که تخیل بسیار مهم تر از دانش است و در ریشه ی هر نوآوری یک فکر خلاق پنهان می باشد.کافی است انسان مشتاق و علاقمند باشد آنگاه هیچ چیز مانع موفقیت او نمی شود زیرا با پیداشدن مانع،آتش شوق او تندتر می شود.وقتی شوق باشد زندگی دیگر تاریک نیست.هر کجا شوق باشد آنجا دانش است و با دانش باید عمل کرد تا آن دانش بیهوده نباشد.فکر نکن به نسبت تجاربی که کسب نموده ای،عاقلی بلکه نسبت به ظرفیتی که برای تجربه کردن داری عاقل می خوانندت.دو ویژگی برجسته ی خداوند در روح بندگان خویش است(بخشندگی و مهربانی)هر دو را در خود پرورش دهید.و کلام آخر،ای دگرگون کننده ی دل ها و بینش ها،ای گرداننده ی روزها و شب ها،ای گرداننده ی سال ها و سرگذشت ها ،بگردان حال ما را به نیکوترین حال.در شبی مهتابی با دلی به پاکی کودکان برای سلامتی یکدیگر دعا کنید.

پیروز و سربلند باشید

برگرفته از کتاب مهارت ها برای رسیدن به آرامش و آسایش اثر قربانعلی معروفخانی

بدون نیاز به عضویت امتیاز دهید:: مرتبط با: مهارت ها برای رسیدن به آرامش و آسایش ,
نویسنده : مدیریت
تاریخ : یکشنبه دوم تیر 1392
زمان : 11:13
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

پیغام ورود و خروج