تبلیغات
شیب الخضیب - نظام فمینیستی

انسان با علم طبیعت را می سازد و افقی رشد می کند و با ایمان خود را می سازد و عمودی رشد می کند.

نظام فمینیستی
نظرات |

در مقاله زیر موارد نام برده و انتقادات نسبت به هر یک از ادیان و باورهای آنان،مربوط به اعتقادات بوجود آمده بعد از تحریف تعلیمات هر پیامبر می باشد و به نظور نفی اصل ادیان نیست،چرا که تمامی پیامبران الهی با اینگونه اعتقادات مخالف بوده و همه به صراط مستقیم الهی دعوت کرده اند.

واژه فمینیسم از Feminine فرانسه یا آلمانی به معنای زن گرفته شده است.در قرن 19برای جنبش زنان به کار برده اند. زنان اروپای غربی 500 یا 600 سال پیش خواستار رفع خشونت علیه زنان،تجاوز و مزاحمت جنسی و ایجاد حقوق برابر با مردان در آموزش و پرورش و شأن اجتماعی شدند.(اسلام 1400 سال پیش حقوق زن و مرد را در قرآن بیان نمود).

نمونه هایی از اندیشه های غلط نسبت به زنان در گذشته:

1.رینکورت:حقوق زن در جوامعی که همانند جامعه یهود به صورت خشن مردانه هست شکل می گیرد.

2.مایکل لرنر:زنان یهودی را از زمره بزرگترین بهره مدان از تبعیض مثبت توصیف نموده است.

3.برونوبتلهایم زنان را نفی و به مشاغل مردانه ارج می نهد که باور سنتی یهودیان است.دین یهود زن را طرد و آن را یک ننگ و نفرین به حساب می آورده و در چهارپایان و اموال غیر منقول ذکر کرده است. در قدیم یهودیان به هنگام تولد دختر شمع روشن نمی کردند و او را دوبار غسل می دادند و در نماز خود خدا را سپاسگزاری می کردند که مرا کافر و زن نیافریدی.

4.در آیه 13 و 14 تیمائوس آمده (زنان در خلقت در جرم و ارتکاب به خطا درجه یک هستند.)

5.درنوع نگاه و آموزه دین مسیح زمینه های جدی برای ایجاد نگرش های منفی درمورد زنان دیده می شود.مانند(خدای مسیحیت صورتی کاملا مردانه دارد،شخص پدر،پسر و روح القدس که هر سه به کلمه لوگوس وابسته اند. در عصر یونان رسم ارث بردن از طریق مادری فسخ شد.زن یونانی حق عقد قرارداد نداشت و زن از شوهرش ارث نمی برد.در رنسانس هم وضعیت جهان تغییر جدیدی نکرد.ویل دورانت می نویسد:(زن کمتر دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد.)

6.در قرن19 زنان آفریقا هنوز مانند بردگان و آلات کشاورزی خرید و فروش می شدند.در تاهیتی نیوبریتین زنان مجبور بودند که خوک ها را از سینه ی خود شیر دهند.در مری انگلند شوهر حق داشت زنش را بزند و می توانست هر شب دنبال فحشا برود.اگر زن پولی را جمع می کرد متعلق به شوهرش بود.

7.سقراط وجود زن را بزرگترین منشأ انحطاط بشریت می دانست.

8.فیثاغورث:اصل خوب نور و مرد را آفریده و اصل بد آشوب و تیرگی و زن را آفریده است.

9.افلاطون و فیلون پیشرفت اخلاقی را در غیر زن می دانستند.

10.ارسطو:زن چیزی نیست مگر مردی ناکام.

11.اکوئیناس:زن نمی تواند زاهد و پارسا باشد.

12.ژان ژاک روسو:زنان باید منحصرا برای مردان پرورش یابند.

13.شوپنهاور:زن حیوانی است با موهای بلند و عقلی کوتاه.

فمینیسم با تمرکز بر یک بخش زن بخش های دیگر وجودش را ضایع کرد.مثلا بخش مهم حضور اجتماعی زن که تربیت فرزندان و در واقع تمام جمعیت بشر است نادیده می گیرند اما حضور فیزیکی زن در اجتماع را اثر بخش تر می داند.از پیامد های فمینیسم تحت عنوان انقلاب جنسی عبارت است از(کاهش ازدواج،سیر صعودی طلاق،افزایش قتل،افزایش سقط جنین،رواج بیماری سادومازوفیسم) برخی از آنها اظهار ندامت کرده اند:(یانگ آزادی زنان را شکل دیگری از بردگی می داند،از روابط جنسی بدون تعهد پشیمانند،بی بند و باری جنسی را محکوم کرده اند و به اقتدار جنسی زن عفیف معتقد شده اند. اهرنیخ می نویسد:اهداف زنان عشق و امنیت است.آنها خواهان تشکیل خانواده اند.ریچارد اسنر اظهار می دارد هر چه زنان از نظر جنسی آزادتر باشند مردان علاقه کمتری به ازدواج پیدا می کنند.)

52 درصد زنان آمریکایی اعتقاد دارن ورود زنان متأهل و دارای فرزند به نیروی کار تأثیر زیانباری بر خانواده می گذار.نباید با انقلاب جنسی برابری زن و مرد،مردان را از جایگاه واقعی خود که همان مسئولیت و مکلف بودن در مقابل خانواده بود مانند نان وری پایین کشیده و از آنان افراد ضعیف،بی مسئولیت،فاقد اعتمادبه نفی و تهی از مردانگی و جوانمردی ساخت(مرگ مردانگی) زیرا اخلاق نان آوری مردان را به ازدواج،کسب شغل آبرومند وحمایت از همسر و فرزندان خود ترغیب می نماید.

در 1990 میلیون ها کودک آمریکایی با غیبت پدر و با نیاز شدید به پدر مواجه شدند.در قرن 20 فمینیسم مدرن بی اهمیت بودن پدران را ترویج نمود لذا در حدود 15 میلیون کودک دور از پدر واقعی خود زندگی می کنندیعنی حدود 10 میلیون فرزند طلاق و 5 میلیون مربوط به ولادت های خارج از چارچوب ازدواج است.ویلسون استاد علوم سیاسی چند دانشگاه می نویسد:ما ثروتمند شده ایم اما این پول نیست که بنیان زندگی اجتماعی را می سازد بلکه خانواده است.

اسلام مبانی نظری فمینیسم را اینگونه بررسی می کند:فمینیست ها معتقدند زن برای مرد خلق شده که این از نظر قرآن مردود است.قران زن و مرد را برای یکدیگر و محتاج به هم معرفی کرده است و تفاوت ها برای آن است که از کمالات یکدیگر بهره مند شوند. درآیات قرآن کریم آمده خداوند بعضی را بر بعضی دیگر برتری داد باز آن بعضی دیگر  بر بعضی دیگر برتری دارند،هرکدام را مسخر دیگری قرارداد،این به آن محتاج و آن به این محتاج است،هر کدام از دیگری باید فیض بگیرد.

باید تسخیر و خدمت متقابل باشد تا نظام به احسن وجه اداره شود.دیگر اشکال فمینیسم کاهیدن روابط خاوادگی زن و مرد به روابط غریزی و جنسی که ابتدایی ترین و نازل ترین سطح روابط می باشد،فطرت را انکار می کند حال آنکه فرآن انسان را صاحب فطرت لاتغیر می داند.

آنچه خانواده را مستحکم می کند و متضمن بقای آن است عشق و عاطفه است و آنچه حاکم بر اجتماع و ضامن بقای آن است حاکمیت عدالت است. باید مراقب بود که در گرداب تجدد یعنی مظاهر تمدن مدرن غرب نیفتیم زیرا فمینیسم از این نظر هم سرآورده است. بشر مدرن استمرار وجود خدا را نمی پسندد و عقل و حس را به تنهایی قانونگذار زندگی خویش کرده اند زیرا از وحی و عقل قدسی به عنوان فراعقل محروم بوده و از عقل نظری و عملی هم بریده و به عقل ابزاری و تکنیکی روی آورده است و ماکس وبر شاخصه دنیای مدرن را در این عقلانیت ابزاری می داند یعنی علمی صلاحیت مرجعیت و حاکمیت بر مراکز علمی و دانشگاهی را دارد که تأمین کننده ی ابزار سلطه انسان بر طبیعت باشد زیرا بشر تصمیم گرفته علاوه بر نقش تشریحی خداوند(دین) در زندگی نظم تکوینی عالم را هم بوسیله ی عقل تکنیکی به هم بزند و عالمی جدید متناسب با امیال خویش بیافریند.دایان پاسنو می نویسد که فمینیست ها در ادامه انکار وجودخداوند بسیار موفق بوده اند نه متافیزیکی بلکه تبعید خداوند از عرصه ی زندگی اجتماعی یعنی نفی خدای شریعت گذار و نتیجه ی آن مادران مجرد،پدران غایب،شیوع گسترده ی بیماری های مقاربتی،ایدز،پورنوگرافی و سقط جنین بوده است و می گویندخداوند می تواند در رابطه ی فردی تسکین بخش انسان ها در خلوت و تنهایی ها باشد و بس.خانواده به عنوان بازتابی از تفکر سنتی حذف می شود،مفاهیم کهنه و قدیمی پدر،مادر،فرزندن،خواهر،برادر و ... از مجموع واژگان حذف می شود و به جای آن مفاهیم همسان و یکسان شهروند بر همه تلقی می شود. افراد به صورت ذرات جدا از هم شده اند و تنها اضطرار لذت و سود آنها را دور هم جمع می کند.خانه وجود ندارد بلکه آپارتمان ها جای آن را گرفته اند که تمایل به ترک آن وجود دارد.

مهمترین سند اجرایی فمینیسم ها همان کنواسون رفع تبعیض علیه زنان می باشد که یک مقدمه و سی ماده دارد و مواد دوم تا شانزدهم آن بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان درد که با بیش از بیست آیه قرآن کریم،صدها حکم فقهی و مواردی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قانون مدنی،قانون مجازات اسلامی و قانون کار تعارض آشکار دارد.برخی از کشورها و ایران هنوز به این  کنوانسیون ملحق نشده اند.

و اما زن در اسلام:چون دین اسلام آخرین و جامع ترین دین آسمانی است انتظار می رود در زمینه ای گوناگون پاسخگوی نیاز بشر بوده،کامل ترین تعریف را از حیات بشر ارائه نماید و بهترین راه را برای رسیدن به سعادت بشر تقدیم نماید که اسناد آن در قرآن و روایات اهل بیت آمده است.سوره اعراف آیه 189 نشان ی دهد که هویت انسانی زن و مرد یکسان بوده و هر دو از یک گوهر و سرشت آفریده شده اند و سوره روم آیه 21 می فرماید: ازنوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید و بین شما دوستی و رحمت نهاد. و هدف آن است که زن هم مانند مرد بندگی و عبادت خداوند نماید تا راه کمال را طی کرده باشد.

ازدواج علاوه بر ارتباط دو جسم،پیوند دو روح هم هست که به یکدیگر متصل شده اند و عشقی ایجاد می گردد که تاب توقف و دوری از هم را نداشته ،ارتباط لطیفی است و هر چه افراد متعالی تر باشند متکامل ترند.

                                                              اندیشه های روز،قربانعلی معروفخانی،خلاصه ای از صفحات 47 الی58

                          هرگونه کپی برداری و  استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

بدون نیاز به عضویت امتیاز دهید:: مرتبط با: اندیشه های روز ,
نویسنده : مدیریت
تاریخ : جمعه هجدهم اسفند 1391
زمان : 01:57
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

پیغام ورود و خروج